Публикувай отговор

Забележка: Тази публикация първо трябва да бъде одобрена от модератор.

Име:
Ел. поща:
Заглавие:
Икона на съобщението:

Потвърждение:

натисни alt+s за да въведеш/публикуваш или alt+p за да направиш предварителен преглед


Обобщение на темите

Публикувана от: Форумният маневрист
« -: 04 Март 2018 год. 17:08 часа »


Шофьорите не трябва да прекарват седмична си почивка в кабините на своите камиони. Това е заключението на адвоката в Съда на Европейския съюз проф. Евгени Танчев.

Шофьорите не трябва да прекарват седмична си почивка в кабините на своите камиони. Това е заключението на адвоката в Съда на Европейския съюз проф. Евгени Танчев. В своето заключение по Дело C‑102/16 „Vaditrans BVBA срещу белгийската държава“, представено на 2 февруари пред Съда на Европейския съюз, проф. Танчев е изразил мнението, че „водачите не могат да ползват нормалните си седмични почивки в превозното средство“.

Дело C‑102/16 бе заведено от белгийската транспортна компания Vaditrans BVBA през миналата година с цел да бъде отменен Кралския указ от 19 април 2014 г., с който белгийската държава налагаше глоба в размер на 1800 евро за всяко нарушение на въведената забрана седмичната почивка на шофьорите на камиони да осъществяват в кабината на превозното средство. От своя страна Държавният съвет на Белгия се обърна към Съда на ЕС за изясняване на положенията в случая.

Произнесеното становище е в качеството на „неокончателна редакция“, но в общия случай окончателното становище няма множество промени от вече изразеното такова от адвоката на Съда на Европейския съюз. Проф. Евгени Танчев препоръчва предписанията на регламента да се тълкуват в смисъл, че водачите не могат да ползват редовните си седмични почивки в кабината на своите автомобили.

За анализа на своето решение, проф. Танчев е разгледал писмените становища освен на Белгия, също и на Германия, Австрия и Франция, според които съществуващите правила трябва да се тълкуват като забрана. Единствено по този начин могат да бъдат постигнати целите на Регламент № 561/2006, член 8, параграф 6 и 8, който се отнася до подобряване на условията на труд на водачите и безопасността по пътищата.

От друга страна „жалбоподателят (белгийската Vaditrans BVBA), естонското и испанското правителство, както и Комисията поддържат, че отговорът на този въпрос трябва да е отрицателен. Испанското правителство счита, че установяването на такава забрана е от компетентността на законодателя на Съюза и че държавите членки не могат да я установят самостоятелно. Естонското правителство и Комисията по-специално подчертават, че тази забрана е извън обхвата на предоставените на държавите членки ограничени възможности съгласно Регламент № 561/2006 и би било в противоречие с целта на Регламента да хармонизира условията на конкуренция в превоза по шосе, ако се позволи на всяка държава членка да приеме отделни правила по въпроса“, се казва в отговора на проф. Танчев.

Професор Евгени Танчев
От септември 2016 г. той е адвокат в Съда на Европейския съюз със седалище в Люксембург. Адвокатите на Съда на ЕС се назначават по общо съгласие от правителствата на държавите-членки за срок от 6 години. Те се избират измежду личности, които представят всички гаранции за независимост и които отговарят на всички условия, изисквани в техните съответни държави за заемане на най-висшите съдебни длъжности, или които са юристи с призната компетентност.
Проф. Евгени Танчев е автор на стотици публикации, учебници и книги, свързани с конституционното право, парламентаризма и защита на човешките права. Носител е на редица международни награди и отличия.

kamioni.bg

* Последни мнения

Re: Brexit - на финалната права от roshko
[13 Март 2019 год. 21:33 часа]


Re: Инфо за Астра Лидер ООД от Pop11
[12 Март 2019 год. 19:53 часа]


Re: Инфо за Астра Лидер ООД от saeco
[11 Март 2019 год. 13:26 часа]


Re: Работа за влекачи и композиции- Бързо плащане! от Виктор Алексиев
[11 Март 2019 год. 08:09 часа]


Re: Инфо за Астра Лидер ООД от Pop11
[09 Март 2019 год. 17:52 часа]


Re: Работа в България от Pop11
[08 Март 2019 год. 20:30 часа]


Re: Регламент 561 от roshko
[06 Март 2019 год. 22:12 часа]


Re: Търся работа от Bro Bo
[05 Март 2019 год. 20:17 часа]


Re: Търся работа от Talitali
[05 Март 2019 год. 08:13 часа]


Ново начало от Seyfo Seyfo
[03 Март 2019 год. 11:56 часа]